Råkilade granitmurar med den naturliga, råkilade ytan, är ett sedan länge mycket använt för produktion. Mestadels används gråa eller rödgråa granitsorter med god klyvbarhet dvs graniter som är finkorniga i sin struktur, men även röda och svarta graniter kan används. Murarna kan också erhållas med en eller flera sidor sågade och krysshamrade, alternativt flammade, och går att få i alla möjliga storlekar.

Granitmurar på den egna tomten eller i det kommunala.

Att ha en granitmur på den egna tomten är hållbart i flera generationer och går alldrig ut ur “mode” då det är ett naturmaterial och kan användas var som helst. Granitmurarna ökar värdet på din egendom och är väldigt lätta att tvätta av med till exempel en högtryckstvätt. Kommunerna använder också murar i granit då underhåll underlättas avsevärt och det är hållbart i flera generationer. Har man en gång satt en granitmur går den även flytta vid ett senare tillfälle för användning någon annanstans om det skulle omplaneras vid senare tillfälle.

Granitmur

Beklädnadsgranit går även det att använda till att klä in murar med.