Granit är en sorts Natursten och används till bland annat gravstenar, gatsten, granit stolpar och mycket mer. Graniten är en hård sten och kräver skicklighet för att kunna huggas för hand. Granit höggs med handverktyg fram till början av 1800 talet med allmänt dåliga resultat och har på senare tid gått över och blivit en mer datastyrd verksamhet. Idag krävs det väldigt stor kunskap av människan för att kunna hantera stenen på rätt sätt.

Granit har i stor utsträckning använts som golvhällar i offentliga och kommersiella byggnader och monument.
Polerad granit är ett populärt val för kök bänkskivor på grund av dess höga hållbarhet och estetiska kvaliteter. Termen “granit” tillämpas ofta på alla magmatiska bergarter med stora kristaller, och inte specifikt till dem med en granitisk sammansättning.

vajersåg granit

Granitbearbetningar

Råkilad granit har den naturligt varierade och knöliga ytstruktur som uppkommer när stenblocken kilas isär. Det ger ett rustikt intryck som passar bra i miljöer där man vill uppnå en naturnära känsla. Råkilad granit används ofta för exempelvis trappor, murar och stolpar i trädgårdsmiljöer.

Tumlad granit får en yta som efterliknar naturlig antik rundhet och används ofta till gatsten som efterliknar begagnad gatsten och som då inte blir så kantig som den råhuggna gatstenen. Processen fungerar så att man snurrar många stenar i en stor rund trumma som gör att kanter slås bort på gatstenarna.

Flammad granit är sågad, vilket gör det möjligt att hålla måtten bättre. Efter sågningen Flammas ytan upp av en mycket varm låga som sedan ger en sträv yta. Flammad granit ger ett bra halkskydd och passar bra för exempelvis granittrappor, granithällar och sågad och flammad gatsten.

Krysshamrad granit har bearbetats med tryckluftshammare för att uppnå en knottrig ytstruktur men som ser lite mer krossad ut med bra halkskydd, som lämpar sig för granittrappor, granithällar och sågad och krysshamrad gatsten.

Polerad granit får en helt slät och blank yta som är extremt tålig både inomhus och utomhus och inte kräver något som helst underhåll. Den används ofta till fasader, golv eller bänkskivor, fönsterbänkar, gravstenar och mycket mer när ett exklusivt intryck eftersträvas.

Blästrad granit får en väldigt jämn yta som är matt. Denna ytan är mer porös och därmed mer halkfri och används till många olika ändamål i produktionen. Man får detta resultatet genom att spruta sand i hög hastighet mot materialet med hjälp av tryckluft.