Komplettering och renovering av Gravsten

Med komplettering och renovering menas att man hämtar gravstenen från gravplatsen och graverar in ett eller flera namn på den.

  • Man kan välja att koplettera med ett namn om det är fler namn som ska stå skrivna på samma minnessten.
  • Man kan också välja alternativet komplettering och renovering. Då graverar vi in ett nytt namn samt att vi gör iordning den text och dekor som redan finns på stenen sedan tidigare.

Hur går det till?

Kompletteringen går till så att vi får en beställning av en kund. Vi kör vi ut på kyrkogården och hämtar gravstenen.
Ofta måste man tvätta gravstenen med varmvatten i högt tryck och med speciella starka rengöringsmedel för att få bort stenroser och mossa mm. Denna enkla rengöring ingår på alla stenar som vi tar på oss. Sedan är det dax för stenen att text kompletteras eller textkompletteras och renoveras. När detta är klart levererar vi tillbaks gravstenen till kyrkogården igen.

Gravering

Komplettering av ett namn, årtal och datum.

I detta alternativ ingår hemtagning, enkel rengöring, gravering av ett nytt namn och årtal samt utkörning och montering på gravplatsen.

6900:-

Gravering och renovering

Komplettering av ett namn, årtal och datum samt renovering av ett komplett namn och en dekor.

I detta alternativ ingår hemtagning, enkel rengöring, komplettering och renovering samt utmontering till gravplatsen.

8400:-

Tillägg till Gravering

Per extra namn som ska renoveras eller graveras 1500:-
(I detta priset ingår tvätt av gammal text och ommålning av den befintliga texten.)

Ska texten omförgyllas?
Pris per namn och årtal 1500:-

Omförgyllning av dekor 1500:-

Bronstext 160:- per tecken (ej punkter)

Ommontering

Ommontering med lekasockel (inkl utkörning) 5500:-
Dubbning av gravsten (inkl utkörning) 4500:-

Det skiljer väldigt mycket på vad som behövs göras med gravstenen ute på kyrkogården beroende på om den bara lutar eller om det är något annat som hänt.
Oftast måste man se vad som behöver göras när man kommer ut till gravplatsen då stenen kanske lutar på grund av sättningar i jorden eller att ett fundament har spruckit.

Vi är alltid väldigt noga med att göra våra jobb så billiga och så enkla som möjligt så att du som kund kan känna dig säker med val av stenfirma.

Dessa tjänster gäller endast med en radie av 15 mil från Boalt. Tyvärr kan vi inte erbjuda denna tjänst längre iväg från Boalt.
Vid eventuella frågor eller order ring kontoret