Blomlister är ett mycket fin komplement till gravstenen. Detta är granitlister som man  lägger från gravstenens sockel ca 30-50 cm beroende på eget tycke eller enligt föreskrifter från kyrkogården där man kan plantera blommor eller lägga dekorsten. Tänk på att alltid fråga på kyrkogården om måtten då till exempel vaktmästarna klipper gräset och då kanske det gäller att alla blomlister i samma rad ska ha samma mått.

Blomlister i granit till gravplatsen

Blomlister som är blästrade

Priset på dessa är 1500:- / löpmeter

Blomlister som har polerad ovansida annars blästrade

Priset på dessa är 2200:- / löpmeter

Blomlister som har polerad topp samt ytterkant

Priset på dessa är 4200:- / löpmeter

Blomlister med gatsten

Priset på dessa är 200:- / löpmeter

(Montering tillkommer på priserna med 2000:-.)

GRAVSTEN GSF-27

Gravramar i granit till gravplatsen

Gravramar är tjockare än blomlistor och läggs runt gravplatsen som en ram men fungerar på samma sätt som blomlisterna gör med singel eller bara planteringsområde, vid val av singel läggs även här fiberduk under för att minimera chansen för ogräs att växa. För val av singel tillkommer extra avgift för singeln.

Dekorsten

Det finns en hel uppsjö med olika dekorstens kross som vi har hemma eller kan ta hem till er vid egna önskemål.

Priset på dom flesta dekorstens sorterna är 250:- per kvadratmeter och är enligt föreskrifter ca 3 cm tjockt.

(Montering tillkommer på priserna med 1200:-.)

Dekorsten till gravsten