Det finns mycket att välja på vid skapande av markytor. Granithällar och plattor har mycket hög hållbarhet mot avnötning där andra material så som marmor eller betong inte alls klarar dessa förhållanden lika bra. Flammade eller krysshamrade är de vanligast förekommande ytbearbetningar på hällar/plattor av granit för användning till markbeläggningar utomhus.

Granithällar Västra hamnen

Flammade granithällar

Bearbetningen lämpar sig väl när man vill behålla stenens textur och naturliga lyster. Ytan är halksäker. Dessa brukar läggas som gångbaneytor med fordonstrafik, torg, gågator, uteplatser eller uppfarter.

Flamma granit

Krysshamrade granithällar

Bearbetningen utförs vanligen när man vill ha en jämn och halksäker platta. I detta utförandet blir behandlingen av graniten lite vitare då man hamrar ytan med dubbliknande verktyg.

Granitplattor

Användningsområden

Används till gångbanor, ytor med fordonstrafik, torg, gågator, uteplatser och uppfarter. På krysshamrade och flammade plattor med sågade sidoytor bör ovankanterna fasas upp till 3 mm. Undersida och sidoytor utförs normalt sågade på granit. Undantag är råkilade och flammade granithällar som även utförs med råkilade/klippta sidor.

Råkilade sidor används på graniter som har god klyvbarhet. Stenens klyvegenskaper avgör hur jämn/plan den färdiga ytan blir. Ytan är vanligen grov och ger vid fordonstrafik buller och vibrationer, vilket kan utnyttjas för att sänka hastigheten.

Granithällar