Kantsten i granit

Kantsten har en väldig slitstyrka och frostbeständighet , den ska hålla för snöplogning och mycket annat som belastar kantstenen hårt. Därför bör det ställas höga tekniska krav på sten som används till kantsten, speciellt i offentliga miljöer. Kantsten i granit återanvänds ofta och är otroligt hållbart.

Kantsten

Råhuggen kantsten

Råhuggen kantsten av granit tillverkas av granitsorter med god klyvbarhet.

Krysshamrad kantsten

Krysshamrad kantsten av granit sågas ut och krysshamras på alla synliga ytor.